Dit barn på VGIE

Drømmer dit barn om at gå på efterskole? Du har som forælder sikkert mange spørgsmål om, hvad det vil sige at sende dit barn på Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. Du kan læse mere her eller kontakte os på 74 54 11 29 eller mail.

 

Undervisning på VGIE

På VGIE er dit barns faglige og personlige udvikling i centrum. Dit barn skal derfor tage folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse (FP9) og efter 10. klasse (FP10). Læs mere om undervisningen.

VG10E er vores helt nye tilgang til 10.klasse. Undervisningen er målrettet ungdomsuddannelserne og tager udgangspunkt i dit barns niveau og behov – både i forhold til boglige fag og linjefag. Læs mere om VG10E.

 

Linjefag

Dit barn kan vælge mellem ti linjefag, som passer til forskellige sportslige interesser. VGIE har linjer i spring, rytme, badminton, håndbold, fodbold, fodbold/spring, skøjtning, ishockey og karting.

Linjefagslærerne arbejder koncentreret med at forbedre og udvikle dit barns færdigheder indenfor den valgte sportsgren. 

 

 

Gymnastik

Gymnastik fylder meget på en gymnastik- og idrætsefterskole. Dit barn har derfor mindst fem lektioner om ugen med obligatorisk gymnastik, rytme og/eller spring.

Dit barn skal også deltage i skolens ca. 25 obligatoriske gymnastikopvisninger. De ligger primært i weekenderne i marts.

Læs mere om den obligatoriske gymnastik.

 

Praktisk

På VGIE dyrker dit barn sport hver dag. Vi har derfor udarbejdet forskellige træningsprogrammer, som vi anbefaler dit barn følger før skolestart – på den måde forebygger vi skader og dit barn får det optimale ud af sit efterskoleophold.

 

Læs mere om træningsprogrammerne

 


 

Skal dit barn spille fodbold eller håndbold? Så har I brug for spillercertifikater.

 

Læs mere her

 

Oplev VGIE

Det er en stor beslutning, at sende sit barn på efterskole. Derfor tilbyder vi rundvisninger og camps, hvor dit barn kan opleve VGIE og afgøre, om skolen er det rette valg. Se de forskellige muligheder her.

Under Din hverdag kan du læse om, hvordan en skoledag kan se ud for dit barn. 

Er beslutningen truffet? 

Tilmeld dit barn her

 

Pris

Du betaler en fast forudbetaling på 5500 kr – men den samlede pris for efterskoleopholdet afhænger af flere faktorer såsom indkomst og antal hjemmeboende børn.

Læs mere her

 

Ansatte

Vores ansatte støtter dit barn gennem hverdagen og sørger for et uforglemmeligt efterskoleår. Læring, kost, hygge, oplevelser og fællesskab er alt sammen en del af et år på VGIE.

 

 

Mød vores personale

 

VGIEs regelsæt

Vi er mange mennesker på VGIE, så det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden. Derfor har vi regler, som dit barn skal følge.

Du skal som forældre være opmærksom på, at VGIE forbeholder sig ret til at ophæve samarbejdet og bortvise dit barn, hvis skolens regler og anvisninger ikke overholdes.

Vores regelsæt:

 • Vi tolererer ikke mobning
 • Vi forlanger en pæn omgangstone, og at dit barn retter dig efter anvisninger fra personalet
 • Dit barn har mødepligt til undervisning, arrangementer og måltider
 • Piger og drenge må ikke befinde sig på hinandens afdelinger – med mindre dette finder sted på aftalte tidspunkter
 • Skolen er røgfri
 • Alkohol og euforiserende stoffer af enhver art er forbudt. Dit barn må hverken indtage, besidde eller være påvirket. Det gælder også under transport til og fra skolen. Overtrædelse medfører bortvisning.

 

Formalia og love

Som efterskole skal vi oplyse om forskellige lovpligtige informationer fx vedtægter og karaktergennemsnit. 

Læs mere her

 

Framelding, udeblivelse, afbrydelse, bortvisning m.v.

Hvis du framelder dit barn senere end den 31.12 før skolestartsåret, tilbagebetaler vi intet af forudbetalingen.

Hvis dit barn udebliver ved skolestart, opkræver vi et gebyr svarende til forudbetalingen.

Hvis du afbryder efterskoleopholder eller dit barn bortvises pga. overtrædelse af skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet, opkræver vi et gebyr svarende til forudbetalingen.

 

Erstatning

Forvolder dit barn skade på skolen eller andre elevers ejendom, skal dit barn erstattet skaderne. Hvis din forsikring ikke dækker eller du ikke har en forsikring, forpligter du dig sammen med dit barn til at erstatte skaderne.

 

Forsikringsforhold for elever

Her er en oversigt over forsikringsforhold og forsikringsvejledning for elever på VGIE. Du finder her hvilke forsikringer, du som forældre skal sørge for, og hvilke forsikringer VGIE er dækket af.

Vær især opmærksom på rejseforsikringer – dit barn skal have et blåt EU-sygesikringsbevis

Forsikring-Elever

VGIE – Rejseforsikring

Skolevejledning i 9.- og 10. klasse

Formål
Skolevejledningen sikrer, at dit barn tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder, og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Vi vejleder i forskellige emner, og dit barn får derfor et godt grundlag til at træffe valg om uddannelse og erhverv. Dit barn skal forstå, at valgene træffes ud fra samfundsmæssige muligheder og personlige forudsætninger, behov og holdninger.

Gennem personlig vejledning opnår dit barn erkendelse af egne forventninger og forudsætninger, og kan udarbejde en personlig uddannelsesplan.

Indhold

 • Personlig plan, som danner grundlag for mindst 2 samtaler med skolevejlederen
 • Uddannelsesplan, der medsendes til en senere ungdomsuddannelse
 • Kendskab til uddannelsessystemet med fokus på ungdomsuddannelserne
 • Undervisning i informationssøgning ved brug af databaseprogrammer og internet
 • Vejledning i udfyldning af FTU-skema (Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse)
 • Selvvalgt opgave i 10.klasse med udgangspunkt i uddannelsesplanen 

Brobygning
I henhold til folkeskoleloven skal elever i 10. klasse i fem dages obligatorisk brobygning på mindst to uddannelser. VGIE sender overvejende elever i brobygning i Haderslev og Aabenraa. Dit barn bor på efterskolen i brobygningsugen, og VGIE dækker udgifter til transport.

Læs mere her: Uddannelsesvejledning

Til toppen
?
Bliv elev på VGIE
?
Oplev VGIE