Økonomi

Her kan du læse mere om, hvad det koster at sende dit barn på efterskole.

 

Indmeldelsesgebyr og ventelister

Når dit barn er optaget på VGIE, skal du betale et indmeldelsesgebyr på 1500 kr. Når VGIE modtager indmeldelsesgebyret, reserverer vi pladsen til dit barn det ønskede skoleår. Vi tilbagebetaler ikke indmeldelsesgebyret, hvis dit barn alligevel ikke gør brug af sin plads på VGIE.

Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr.

Hvis vi kun kan tilbyde en plads på venteliste, koster det kr. 500 gældende for optagelse til skoleåret 2024/25. De tilbagebetales hvis man framelder eleven igen. Hvis eleven bliver optaget modregnes de kr. 500 indmeldelsesgebyret. 

 

Forudbetaling

Som sikkerhed for at du og dit barn opfylder jeres forpligtelser, skal du forudbetale et beløb på 5.500 kr. over to gange. Forudbetalingen er en del af den samlede elevbetaling.

 

  1. del er på 4000 kr. og skal betales efteråret før skolestart
  2. del er på 1500 kr. og skal betales i februar før skolestart

 

Framelder du dit barn efter 1. del, tilbagebetaler vi 1000 kr.

Framelder du dit barn efter 31. december før skolestart, får du desværre ikke noget retur.

 

Afbrydelse af skoleophold

Hvis en elev vælger at afbryde efterskoleopholdet efter start, opkræver vi et frameldelsesgebyr på det der svarer til tre ugers skolepenge uden støtte. For skoleåret er det kr. 7.875     

Priserne er sidst opdateret pr. 01. august 2022.

Beregn din pris

Du kan beregne omkostninger for dit barns skoleår på VGIE via Efterskolernes Hjemmeside prisberegner – følg linket.

 

Prisberegning

 

Sådan udfylder du formularen:

  • Vælg Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole i rullepanelet under “Skole”
  • Vælg det relevante skoleår ud for rullepanelet “Skoleår”
  • Oplys hvor mange børn du har i husstanden i punktet “Nedslag i indkomstgrundlag”
  • Indtast indkomstgrundlaget i punktet “Indkomstgrundlag”
  • Klik til sidst på “Beregn”

VGIE sender ikke ekstraregning på udenlandsrejse, skolebilleder, skoledragt og lignende.

Har du spørgsmål vedrørende økonomi? Kontakt VGIEs kontor på 74 54 11 29.

 

Mulighed for ekstra støtte

Der kan inden skoleårets start søges om individuel støtte. Det kommer i forbindelse med udfyldelse af statsstøtte skemaet i foråret inden start. Det gælder særligt for enlige forsørger, væsentligt indkomst ændringer for husstanden, eller søskenderabat, hvis man har en søskende afsted på efterskole samme år. 

For elever bosiddende i Sønderjylland kan der søges tilskud ved Sønderjydsk Skoleforening.   www.sønderjydskskoleforening.dk

Til toppen
?
Bliv elev på VGIE
?
Oplev VGIE