Om VGIE

Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole blev oprettet i 1939, og hed oprindeligt Vojens Ungdomsskole. Allerede dengang var skolen kendetegnet ved sit fokus på fællesskab, faglighed og idræt.

VGIE arbejder altid på at være en dynamisk efterskole med gode traditioner skabt gennem årtier, som kan leve op til samfundets, elevernes og forældrenes krav.

VGIE er en almen skole, og vores grundlag bygger på det grundtvigianske skole- og menneskesyn samt vores fælles danske kulturarv. Det betyder, at VGIE fremmer din faglige og personlige udvikling, ved at sætte din læring i centrum og klæde dig på til at møde udfordringer. Du kan læse mere om VGIEs værdigrundlag her.

VGIE tilbyder 9. og 10. klasse til dig på 14-17 år, som ønsker uforglemmelige oplevelser og livslange fællesskaber. Du kan tage folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse (FP9) og efter 10. klasse (FP10).

 

Læs mere om undervisningen

 

VGIE har gode trafikforbindelser med bus, tog og bil – den sønderjyske motorvej ligger kun ti minutter fra skolen.

Du har i fritimer muligheder for at tage til Vojens. Byen er kendt for sit dynamiske erhvervs-, handels- og sportsliv, og byder på mange spændende oplevelser.

 

 

VGIE og fællesskabet

VGIE er et godt alternativ til folkeskolen. Du oplever en skoleform, hvor fællesskab, ansvarsbevidsthed, ligeværdighed, tolerance, tillid, ærlighed og frihed faktisk er leveregler. Elever og lærere færdes blandt hinanden døgnet rundt, og det giver unikke muligheder for undervisning, fællesskab og oplevelser.

Hvert år optager VGIE 193 elever af begge køn. Selvom vi er en stor efterskole, har vi fokus på nærhed og det giver et stærkt fællesskab på tværs af skolen, på linjefagene, på afdelingerne og i klasserne.

Vi tilbyder undervisning og samvær i et engageret kostskolemiljø med gode muligheder for personlig udvikling. Hele din hverdag foregår på VGIE, hvor du bor, sover, lærer og spiser sammen med dine efterskolekammerater. Det kræver, at hver elev forstår at tage hensyn og være en del af fællesskabet.

På VGIE tror vi på ”Frihed under ansvar”.

Eleverne bor hovedsageligt på tomandsværelser fordelt på pige- og drengeafdelinger. På afdelingerne oplever du VGIEs tætte fællesskab.

 

Læs mere om VGIEs faciliteter

 

Hver afdeling er tilknyttet til én eller to afdelingslærere.

Hver elev er tilknyttet en kontaktlærer, så der altid er en voksen at gå til med sine problemer og spørgsmål. Vi fordeler kontaktlærerne, så de har deres elever i flest mulige timer om ugen, og derfor hver dag er i øjenhøjde med dem. Det sikrer nærhed og trivsel.

Læs mere om afdelingslærere og kontaktlærere under sundhed og trivsel.

 

 

Tidligere elev

Mange tidligere elever ønsker at forblive en del af fællesskabet på VGIE. Vi giver dig derfor mulighed for at blive medlem af VGIEs Elevforening.

 

Elevforening

VGIE havde sit første elevhold i 1939, og samme år blev Elevforeningen stiftet for at danne et samlingspunkt for alle skolens elever. VGIE og Elevforeningen er 2 forskellige grene med hver deres bestyrelse og økonomi, men vi arbejder tæt sammen.

Elevforeningen står for at udgive årsskriftet, som beretter om årets gang på skolen, i samarbejde med VGIE.

Du kan kontakt elevforeningen via elevforeningen@vgie.dk

Værd at vide om Elevforeningen:

  • Du bliver automatisk tilmeldt Elevforeningen, når du forlader skolen
  • Du betaler årligt 50,- som medlem af Elevforeningen – samtidig får du indbydelse til elevmødet og et årsskrift
  • Alle tidligere elever kan deltage i Elevmødet – prisen er 40,-
  • Behold gerne dine forældres adresse, indtil du selv har en fast adresse
  • Ind- og udmeldelser samt adresseændringer kan du sende til vores e-mailadresse: elevforeningen@vgie.dk

 

Bliv medlem af Elevforeningen

Du kan blive medlem af Elevforeningen på to måder:

  1. Send en mail til vgie@vgie.dk med oplysninger om navn og adresse, samt hvilket år du forlod skolen. Du skal samtidig overføre kontingentet (p.t. 50 kr.) til Elevforeningens konto i Sydbank: Reg. nr. 7915 kontonr. 1028200
  2. Udfyld en indmeldelsesblanket ved et arrangement og betalt kontingentet kontant til bestyrelsen

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Elevforeningen. 

 

Elevforeningens bestyrelse

Formand
Jeppe Warberg Asmussen
Kollegievænget 5B 211
8700 Horsens
Mobil: 23 62 05 53
Mail: jwa.99@hotmail.com

Næstformand
Camilla Stokholm Glargaard
Tøndervej 29
6780 Skærbæk

Sekretær
Anette Rudbeck Schmidt
Drewsensvej 15, 2.tv
5000 Odense C
Mobil: 20 87 30 00
Mail: a.r-s@live.dk


Kasserer

Kristian Ravn-Nielsen
Sønderbro 8a
6100 Haderslev

 

Medlem
Peter Schmidt
Lambjergvej 6
6470 Sydals

 

Medlem
Sara Ohmann Aagaard
Bålsted Mosevej 6
6335 Branderup
Mail: aagaard2004@hotmail.com

Medlem
Liselotte Petersen
Gl.Skoleveh 15
6600 Vejen

Medlem
Hans Rudbeck Schmidt
Lambjergvej 6
6470 Sydals
Mail:h.rs@hotmail.com

Medlem
Amalie Guldhammer Riis
Gl.Ullerupvej 69
6780 Skærbæk

Medlem
Jonas Rovsing Andersen
Stenderup 42
6400 Sønderborg
Mail:jonas_andersen@mail.com

 

Vedtægter for Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskoles Elevforening

§ 1. Foreningens formål er at være bindeled mellem Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole og skolens gamle elever.

§ 2. Foreningen virker for dette formål gennem:

  1. Afholdelse af elevmøder på Efterskolen.
  2. Udsendelse af det af skolen udgivne og af skolens forstander redigerede årsskrift.

§ 3. Bestyrelsen iværksætter de nævnte formål, når den mener, det er muligt at gennemføre dem og kan til enhver tid tage andre arbejdsformer op.

§ 4. Generalforsamlingen afholdes hvert år i forbindelse med elevmødet.

§ 5. Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen samt 2 elever, der vælges af det på skolen værende hold inden første bestyrelsesmøde i elevforeningen efter skoleårets begyndelse, og de sidder kun i et år. De 2 elevrepræsentanter har stemmeret.

Stk. 2
Der vælges ligeledes 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 3
Endvidere vælger generalforsamlingen 1 medlem af Elevforeningen til skolens styrelse. Medlemmet vælges for 2 år og er på valg i ulige år.

§ 6. Bestyrelsens beslutninger indføres af sekretæren i en forhandlingsprotokol, der sammen med formandens beretning og regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling.

§ 7. Årskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 8. Det indkomne kontingent anvendes til køb af det fornødne antal årsskrifter og udsendelse af disse. Resten af kontingentet anvendes efter bestyrelsens beslutning fortrinsvis til gavn for skolen.

§ 9. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer stemmer derfor.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen eller af 10 medlemmer, når de til bestyrelsen afgiver skriftligt begrundet krav derom.

§ 11. I tilfælde af foreningens opløsning skal mulige midler overgå til skolekredsen bag Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskol.

§ 12. Opløsning kan finde sted efter de i § 9 nævnte regler.

 

 

Til toppen
?
Bliv elev på VGIE
?
Oplev VGIE