Undervisning på VGIE

På VGIE er din faglige, fysiske og personlige udvikling i højsædet. Hele dagen modtager du undervisning i boglige fag, obligatorisk gymnastik på tværs af linjerne, linjefag og hobbyfag. Du oplever og lærer derfor meget i løbet af dit efterskoleår på VGIE.

 

9. klasse

Her hos VGIE prioriterer vi fagligheden højt. Så går du i 9. klasse på VGIE, bliver du selvfølgelig undervist i almindelige skolefag: dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. Derudover får du også undervisning i kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi og biologi.

På VGIE har du mulighed for tage folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse (FP9). Vi forventer, at du går til alle de prøver, der er mulighed for at komme op i – både mundtlige og skriftlige. Vores kompetente undervisere sørger selvfølgelig for, at du føler dig klar til at tage prøverne.

Vi afholder folkeskolens afsluttende prøver i maj/juni-terminen hvert år. Så det er på det tidspunkt, at du tager din afgangsprøve i 9. klasse (FP9).

I januar og februar afholder vi terminsprøver. Dem følger vi op på sammen med dine forældre. På den måde sikrer vi din faglige udvikling.

OBS: vedrørende Tysk/Fransk
Tysk/Fransk er obligatorisk fra 5. klasse til 9. klasse i folkeskolen.
Få at have retskrav i forhold til optagelse på en gymnasial uddannelse efter 9. klasse, skal man derfor have haft tysk/fransk i minimum 5 år.
På VGIE tilbyder vi ikke fransk. Vi tilbyder alene tysk i 9. klasse, hvilket elever, der kommer fra skoler hvor de har haft fransk, skal være særligt opmærksomme på.
Der er ikke krav om at man skal have haft enten 5 års tysk eller 5 års fransk, for at bevare retskravet til optagelse på en gymnasial uddannelse. Det må gerne være en kombination af de to fag.
Det betyder f.eks., at kommer man fra en skole, hvor man har haft fransk fra 5. klasse til 8. klasse vil man på VGIE skulle have tysk i 9. klasse.
Tysk er et udtræksfag, så man vil dermed kunne risikere at skulle til mundtlig eksamen i tysk efter 9. klasse.

  

10. Klasse

 VGIE har fokus på at forbedre elever i 10. klasse til deres videre uddannelse, og fra skoleåret 2018/19 er vi klar med VG10E, som er en helt ny 10. klasse.

Det specielle ved VG10E er, at du har stor valgfrihed i forhold til fag. Vi har nemlig målrettet fagene mod ungdomsuddannelserne: STX, HTX, HHX, EUX og EUD.

Undervisningen består af FP10-fagene dansk, engelsk og matematematik, som alle elever skal have. Engelsk og matematik er inddelt i tre niveauer, for at udvikle dine faglige kompetencer.

Derudover kan du som noget nyt også vælge mellem fire overbygninger:

 • Global
 • Business
 • Science
 • Crafts

Overbygningerne er rettet mod de forskellige ungdomsuddannelser. Hør Max fra årgangen 18/19 fortælle om hans tid på VG10E med overbygningen Craft:

 

Læs mere om VG10E i folderen og finde din rigtige overbygning.

Læs VG10E folderen her

 

I 10. klasse på VGIE skal du lave et projekt der hedder Innovations Brobygnings Opgave (IBO). Formålet med projektet er give dig overblik over dine muligheder for at vælge ungdomsuddannelse. Du skal i samarbejde med en virksomhed (som du selv finder), fremstille og bearbejde en innovativ ide, så den til sidst kan præsenteres ved en større messe på skolen. Undervejs i projektet besøger du handelsskolen, gymnasiet og erhvervsskolen, hvor du arbejder med og forfiner din ide.

Vi afholder folkeskolens afsluttende prøver i maj/juni-terminen hvert år. Så det er på det tidspunkt, du skal til afgangsprøve i 10. klasse (FP10). For 10. klasse skal man kun til 3 FP10 prøver, men herudover skal man også til prøve i sine overbygningsfag (VGIE-prøver).

I januar og februar afholder vi terminsprøver. Dem følger vi op på med samtaler med dine forældre. På den måde sikrer vi din faglige udvikling. 

Lektier

VGIE tager din uddannelse alvorlig. Du skal ligesom i folkeskolen lave lektier og afleveringer til tiden. Vi afsætter derfor hver dag tid til, at du kan lave lektier og få lektiehjælp i stilletimen fra 18.30 til 19.30 – du kan arbejde på dit eget værelse eller i lektiecaféen. Så der er ingen undskyldning for manglende afleveringer. 

Linjefag

Du skal vælge linjefag, når du tilmelder dig som elev på VGIE. Du kan vælge mellem Spring, Rytme, Badminton, Håndbold, Fodbold, Fodbold-Spring, Skøjte og Ishockey. Du kan ikke skifte linjefag. Du træner ca. tre gange om ugen á 1,5 time. Derudover deltager du i kampe, opvisninger, konkurrencer/stævner og workshops.

 

Obligatorisk gymnastik

På VGIE er den obligatoriske gymnastik en vigtig del af dit efterskoleår. Den giver nemlig fantastiske oplevelser og skaber sammenhold. Du skal deltage i gymnastikken uanset hvilket linjefag du vælger.

Formålet med den obligatoriske gymnastik er at styrke fællesskabet og at øge din koordination, styrke og smidighed. Samtidig får du mulighed for at udfordre dig selv med hjælp fra lærerne.

Du har fem obligatoriske gymnastiklektioner om ugen, som er delt op i drenge-/pigegymnastik og fællestræning:

 • 1 træning á 90 minutter pige- eller drengegymnastik
 • 1 træning á 45 minutter pige- eller drengegymnastik
 • 1 fællestræning á 90 minutter

Derudover træner vi også til fællesopvisningen, hvor du igen kommer til at mærke VGIEs stærke fællesskab. Læs mere om fællesgymnastik på VGIE her.

OPVISNINGSPLAN FORÅRET 2020 – Opvisningsplanen 2020

 

Hobbyfag

På VGIE har du hobbyfag én gang om ugen i to lektioner á 1,5 time. Du vælger hobbyfag 3 gange i løbet af dit efterskoleår – på den måde får du afprøvet mange forskellige fag. Vi kan desværre ikke garantere, at du altid får dit førstevalg, men vi ved, at du uanset fag vil få mange spændende oplevelser.

Elever i 10. klasse skal vælge to hobbyfag.

Hobbyfagene varierer fra år til år, men du kan typisk vælge imellem:

 • Spring
 • Rundt om bolden
 • Yoga
 • Tekstil
 • Træ- og metalsløjd
 • Motorlære
 • Kunst
 • Madlavning
 • Fra snot – til godt

Du har også mulighed for at vælge vores nye hobbyfag: Esport, der foregår sideløbende med dit linjefag. Læs mere om esport på VGIE her.

  

Rejser

Vi rejser meget på VGIE. Rejserne byder på anderledes læring, uforglemmelige oplevelser og styrket fællesskab med din efterskolekammerater. Alle rejseudgifter er inkluderet i skolepengene.

Hver januar rejser vi en uge til Østrig for at tage skikurs og øve alpinski. Derudover rejser linjerne også én gang om året. Læs mere om linjeturene under de forskellige linjefag.

  

Eksempel på timefordeling

Sådan kan timefordelingen på en almindelig skoledag på VGIE se ud:

1. lektion 8.00 – 8.45
2. lektion 8.55 – 9.40
Samling og tjek 10.00 – 10.45
3. lektion      10.45 – 11.30
4. lektion    11.40 – 12.25
Middag       12.30 – 13.30
5. lektion    13.30 – 14.15
6. lektion   14.25 – 15.10
7. lektion  15.20 – 16.05
8. lektion       16.25 – 17.10
9. lektion          17.10 – 17.55
Aftensmad      18.00 – 18.30


  

IT i undervisningen

IT en naturlig del af undervisningen på VGIE. Hele skolen har trådløst netværk, så du nemt og bekvemt kan komme på internettet i alle lokaler. Derudover kan du via vores Intranet, kommunikere med dine lærer og forældre.

For at få det fulde udbytte af undervisningen, anbefaler vi at:

 • Du medbringer egen PC eller Mac (tablets er ikke tilstrækkelige til skolearbejde)
  • Windows PC skal have installeret et opdateret anti-virusprogram. Skolen anvender anti-virusprogrammet “F-Secure”. Programmet tilbyder vi gratis. Du bør også have et anti-spywareprogram installeret
  • Mac-computere behøver p.t ikke et anti-virusprogram, men skolen tilbyder F-Secure til Mac gratis til eleverne.
 • Din computer har det nyeste operativsystem
 • Din computer har et godt batteri – så den kan køre et par timer uden strøm
 • Din computer har indbygget et godt trådløst netværkskort
 • Du medbringer et usb-stick eller ekstern harddisk til back-up af data

På VGIE benytter vi vi Office365 som samarbejdsplatform. Gennem Office365 tilbydes eleverne gratis Microsoft Office Pakken til både PC og Mac.

   

Inklusion

VGIE er en almen efterskole for normalt begavede og velfungerende elever – men efter aftale kan vi tilbyde inklusionsforløb med faglig og social støtte. Er det noget for dig eller vil du vide mere? Ring til os på 74 54 11 29 eller skriv en mail.

Formål med inklusionen:

 • Forbedre elevens standpunkt i fag med støtteundervisning
 • Sikre, at eleven på tilfredsstillende vis kan deltage i klassens undervisning og ved skoleårets slutning kan gå op til prøver
 • Sikre, at eleven kan indgå i det sociale fællesskab på lige fod med kammerater

Inklusionstilbuddet på VGIE aftales individuelt med eleven, elevens forældre og evt. tidligere skole og/eller PPR.

Det primære inklusionstilbud udarbejdes på baggrund af ovennævnte aftaler, men består typisk af:

 • Særligt tilrettelagt undervisning fx to aftener om ugen á 1 til 1½ times varighed
 • Støtte i forbindelse med lektiehjælp
 • Tolærerordning i udvalgte boglige timer
 • Ekstra individuelle samtaler (kontaktlærer, faglærer, inklusionstovholder)

VGIE evaluerer hvert år i januar, hvorvidt inklusionstilbuddet skal ændres i forhold til optagne elever.

Den individuelle handleplan udarbejdes efter ”Nye elevers dag” i foråret og på baggrund af efterfølgende samtaler/vurderinger, forældreoplysninger og tidligere skolers udtalelser. Individuel undervisning kan også overvejes.

Didaktik og undervisningsmetoder fastsættes ud fra en vurdering af faglæreren og den enkelte elev.

Til toppen
?
Bliv elev på VGIE
?
Oplev VGIE